To projects
Дизайн буклетів для Ярославського АгроПарка
Розробка барвистої інфографіки та дизайну для інформаційно-презентаційних буклетів